www.katedrala.cz


         
Vložil/a Eva, Út, 12/15/2009 - 18:13

Petentová a známková kancelář Halaxová & Halaxová TETRAPAT - od roku 1990 zastupujeme klienty ve věcech duševního vlastnictví před úřady a soudy v ČR a v zahraničí, služby soudního znalce v oborech oceňování nehmotného majetku, ochranných známek a patentů, řešení sporů z práv na označení, ochranných známek, spolupráce s celní správou a Policí ČR ve věcech padělků a napodobenin. Pracujeme také v anglickém jazyce.

reklama: