www.katedrala.cz


         
Právo duševního vlastnictví
Vložil/a justice, Čt, 02/04/2010 - 15:09

Administrativní zajištění Vašich práv se sídlem v Plzni. Zajistíme
administrativní nezávadnost Vašich smluvních vztahů. Poradíme a vysvětlíme
obsah právních písemností, dodržování zákonných lhůt ( stížnosti do
usnesení, odpor, rozhodčí řízení a další zákonné opravné prostředky). Vysvětlíme postup při
podání trestního oznámení, Vaše práva v trestním řízení nebo vysvětlíme
postup při správním řízení

www.rozhodci-rizeni-exekuce.cz - Mgr.Jan Svoboda, právník, rozhodce
Vložil/a Eva, Út, 12/15/2009 - 18:13

Petentová a známková kancelář Halaxová & Halaxová TETRAPAT - od roku 1990 zastupujeme klienty ve věcech duševního vlastnictví před úřady a soudy v ČR a v zahraničí, služby soudního znalce v oborech oceňování nehmotného majetku, ochranných známek a patentů, řešení sporů z práv na označení, ochranných známek, spolupráce s celní správou a Policí ČR ve věcech padělků a napodobenin. Pracujeme také v anglickém jazyce.

Vložil/a PH, Po, 11/23/2009 - 06:57

reklama:

Syndikovat obsah